Jak zarejestrować spółkę z o.o. przez internet?

Spółka z o.o. jest najpopularniejszą spółką prawa handlowego zakładaną w naszym kraju. Utworzyć ją ma szansę zarówno kilku wspólników, jak i jedna osoba. Warto wiedzieć, że można zarejestrować spółkę z o.o. w sposób uproszczony, przez internet. Do tego celu służy system S24, pozwalający założyć ten rodzaj działalności bez formy aktu notarialnego. Poniżej poznasz krótką charakterystykę spółki z o.o i sprawdzisz, jak zarejestrować ją przez internet.

Podstawowe informacje o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozpoznawalną cechą spółki z o.o. jest to, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa prywatnym majątkiem. To sama spółka ponosi odpowiedzialność za takie zobowiązania i w razie potrzeby pokrywa je ze środków wchodzących w skład jej majątku. Oznacza to, że wspólnicy ryzykują wyłącznie majątkiem wniesionym jako kapitał zakładowy – jego minimalna, konieczna wysokość to 5 000 zł.

Spółka z o.o. bez ZUS – brak obowiązkowych składek

Ważną zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że gdy założy ją co najmniej 2 wspólników, nie ma konieczności jej rejestracji w ZUS. Wspólnicy są też zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Więcej informacji na temat tego, jak nie płacić ZUSu lub tego, jak obniżyć ZUS w firmie, można znaleźć na stronie https://www.zustoniemus.pl. Oprócz porad na temat założenia i prowadzenia spółki z o.o. udostępniane są artykuły dotyczące optymalizacji podatkowej. Zainteresowani mają też szansę zapisać się na kursy i konsultacje, pozwalające jeszcze lepiej zarządzać firmowymi finansami.

Poniżej sprawdzisz, jak krok po kroku zarejestrować spółkę z o.o przez internet

Krok pierwszy – Zarejestruj konto użytkownika w systemie e-KRS

Aby dokonać rejestracji, wejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładkę oznaczoną jako S24 – Rejestracja spółki. Rejestrując konto należy podać adres e-mail i wybrane hasło do systemu, czyli dane identyfikacyjne. Następnie trzeba dokonać autoryzacji podpisem kwalifikowanym (elektronicznym) albo podpisem za pomocą profilu ePUAP. W przypadku zakładania spółki z o.o. razem ze wspólnikami, do rejestracji przedsiębiorstwa w S24 każdy ze wspólników musi posiadać aktywne konto w systemie e-KRS.

Krok drugi – przygotuj dane do rejestracji spółki

Zanim zarejestrujesz spółkę z o.o. w KRS, przygotuj wszystkie niezbędne dane. Należy do nich nazwa spółki, jej dane adresowe, informację o właściwym sądzie rejestrowym (ustala się to według siedziby spółki) oraz listę wspólników i listę członków organów zarządczych spółki.

Krok trzeci – Uzupełnij dane w formularzu wniosku w systemie e-KRS

Po przygotowaniu danych, wypełnij formularz i dokumenty związane z rejestracją spółki z o.o. i uzupełnij wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Określ również przedmiot działalności rejestrowanej spółki, opierając się na kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Krok czwarty – Sprawdź, a następnie podpisz wniosek i dokumenty

Zweryfikuj i popraw ewentualne błędy w aplikacji. Następnie podpisz wniosek i dokumenty. W systemie e-KRS masz szansę zrobić to podpisem za sprawą Profilu Zaufanego e-PUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek podpisuje każdy wspólnik – konieczne jest konto w systemie eMS.

Krok piąty – Opłać wniosek i złóż dokumenty w sądzie rejestrowym

Ostatnim etapem rejestracji jest opłacenie wpisu do KRS, wniesienie opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) oraz pokrycie opłaty manipulacyjnej nakładanej przez operatora płatności. Po opłaceniu wniosku wniosek złożony w trybie S24 trafia do właściwego sądu.

Oprócz złożenia wniosku w systemie e-KRS na spółce ciążą dodatkowe obowiązki popełniające proces rejestracyjny. Jednakże w  internetowym trybie S24 obowiązuje zasada „jednego okienka”, co stanowi już duże udogodnienie. Wspomniana zasada oznacza, że przy zakładaniu spółki z o.o. nie trzeba składać osobnych wniosków do Urzędu Statystycznego, zgłoszenia do ZUS i urzędu skarbowego. Wszystkie te formalności można załatwić w jednym miejscu, dlatego że dane z wniosku są przesyłane między poszczególnymi rejestrami automatycznie. Oprócz sprawdzenia informacji na temat procedur rejestracji spółki z o.o., warto dowiedzieć się, jak nie płacić ZUSu w firmie i legalnie uniknąć odprowadzania uciążliwych składek.