Czy ERP może wspomóc księgowość w firmie?

Prowadząc biznes, masz obowiązek rozliczać się z fiskusem. I nie tylko, dochodzą przecież do tego rozrachunki z kontrahentami i obliczenia wynagrodzeń pracowników. Jak usprawnić pracę księgowości w przedsiębiorstwach? Czy ERP jest tu odpowiednim narzędziem, które ułatwia firmom kontakt z instytucjami finansowymi?

Wszystko pod kontrolą

Moduł Finanse i Księgowość systemu ERP Streamsoft Prestiż wspomaga pracę działu księgowości w firmach, niezależnie od profilu działalności. Automatyzuje operacje księgowe, obsługuje dokumenty źródłowe, generuje i księguje różnice kursowe w dowolnej ilości walut, obsługuje mechanizm podzielonej płatności (split payment), kontroluje poprawność danych, obsługuje m.in. deklaracje, e-sprawozdania i JPK.

Moduł jest zgodny z ustawą o rachunkowości, a zatem koresponduje z przepisami prawa. Ponadto jest wyposażony w mechanizmy kontrolujące. Bieżącej weryfikacji podlegają wszystkie rejestrowane dokumenty i system informuje o potencjalnych nieprawidłowościach. Rozwiązanie ułatwia również pracę przy wprowadzaniu danych kontrahentów (np. automatycznie pobiera dane z GUS, sprawdza poprawność NIP oraz konta bankowego, statusu w bazie Ministerstwa Finansów oraz VIES odnośnie czynnego podatnika VAT) lub podczas generowania sprawozdań podatkowych.

E-dokumenty JPK, jaki format?

Elektroniczne przekazywanie informacji do urzędów to duże ułatwienie. W module Streamsoft Prestiż Finanse i Księgowość bez problemu można wygenerować JPK w ustandaryzowanym formacie XML. Przypomnijmy, że ten e-dokument księgowy, który jest zbiorem wszystkich operacji finansowo-księgowych oraz handlowych za dany okres, stanowi (dla średnich, małych i mikrofirm od 1 stycznia 2018r.) obligatoryjne zeznanie podatkowe VAT.

Z wykorzystaniem Streamsoft Prestiż także comiesięczna wysyłka dokumentów ewidencyjnych do Ministerstwa Finansów jest dużo prostsza. Kreator przeprowadza użytkownika krok po kroku przez generowanie pliku z danymi z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT JPK_VAT, weryfikację zawartych danych oraz wysyłkę bezpośrednio do MF za pośrednictwem ePUAP. Jest również możliwość pobrania i wydrukowania dokumentu potwierdzającego odbiór przez główną jednostkę finansową (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru – UPO). Jednocześnie przedsiębiorca może zostać poproszony o przesyłkę pozostałych deklaracji w wybranej dziedzinie: ksiąg rachunkowych (JPK_KR), wyciągów bankowych (JPK_WB), ewidencji podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), faktur VAT (JPK_FA), ewidencji przychodów (JPK_EWP), ewidencji stanów magazynowych (JPK_MAG), e-sprawozdań finansowcyh (JPK_SF).

Kontrole skarbowe mniej absorbujące

Głównym założeniem wysyłki JPK jest przeciwdziałanie wyłudzeniom VAT lub unikaniu opodatkowania. Korzyścią dla właścicieli firm jest skrócenie czasu i tym samym zmniejszenie kosztów podczas kontroli skarbowej. Niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych grozi odpowiedzialnością karno-skarbową, dlatego w odpowiedzi moduł Finanse i Księgowość Streamsoft Prestiż wyposażony jest w możliwość generowania oraz wysyłki JPK czy e-sprawdozdań.

Funkcjonalność modułu obejmuje nie tylko raporty podatkowe i finansowe. Automatyzacja wielu procesów księgowych w przedsiębiorstwie usprawnia pracę księgowości i pozostałych działów firmy związanych z przesyłaniem dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych, list płac, dokumentów środków trwałych i innych rozliczeń.